Bejelentkezés
ONLINENEMET.FREEBASE.HU

FREEBASE

tárhely

Info

ONLINENEMET.FREEBASE.HU
/nyelvvizsgak/nemet-kozepfoku/telc/telc.html

Német középfokú, TELC nyelvvizsga - Online német

Ingyen webtárhely szolgáltatás, segítségével weboldalát elérhetövé teheti az interneten. Szolgáltatásunk magánszemélyek és jogi személyek számára egyaránt hozzáférhetö, a regisztráció csupán pár percet vesz igénybe. A nálunk tárolt oldalak a regisztráció pillanatától kezdve reklámmentesek, nem kell emelt díjas smst küldeni, vagy éves díjat fizetni a reklámcsík eltüntetéséért, mivel nálunk nincs semmilyen reklámcsík vagy felugró reklám ablak. Minden regisztrált felhasználó webtárhelyet kap, melyel szabadon gazdálkodhat, nincs fájl típus vagy fájl méret korlátozás a szerveren. PHP scripteket biztonsági okokból nem lehet futtatni a szerveren.

Legújabb twittek

Kitöröltem a képeim és videóim felét, de még most is azt írja nincs elég tárhely. At this point már arcon is baszhatom magam.

RT @NagyLuca13: Beszelnek itt az embik az approl h milyen szar. Kozben en le sem tudom tolteni tarhely hianyaban. :/#xfaktorhu

Beszelnek itt az embik az approl h milyen szar. Kozben en le sem tudom tolteni tarhely hianyaban. :/#xfaktorhu

Megtaláltam az eddig hiányolt fotóimat a TÁRHELY KUKÁJÁBAN!!! Lövésem sincs, hogy a ...cibe került oda 700 valahány… https://t.co/E2Yw7OWOZI

@thisis_khaleesi még az iPhone tárhely optimalizálását válaszd ki, aztán elvileg elkezdi a szinkronizálást

Jövőhéten végre átesik a Pro az újrapasztázáson. A következő, amit meglépek, egy 2 TB-os SSHD lesz. Nem csak a tárh… https://t.co/2uBS1bAslL

Új: Még egyszer a WordPress biztonságosságáról https://t.co/DamzAZC1lo #fb

Tudna valaki FTP-ben segíteni? A tárhely létre van hozva, a port a tűzfalon is és a routeren is ki van nyitva. De h… https://t.co/5vl91bDRtb

Keresés

TELC nyelvvizsga - Nyelvvizsga feladatok (német középfokú)

A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsga során egyáltalán nem lehet szótárt használni. A vizsgán ceruzával kell írni. A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli során nincs szünet (eltérően a honlapon található mintafeladatsortól). Magyarországon a levélírás feladat megelőzi a hallott szöveg értését. A hallott szöveg értése feladat Magyarországon a szóbeli része.

Német írásbeli vizsga

A nyelvvizsga feladatok által mért készség

A nyelvvizsga feladatok leírása

A nyelvvizsga feladatok max. pontszáma

A nyelvvizsga feladatok max. megoldási ideje

I. Nyelvvizsga feladatok - olvasott szöveg értése
1.1 Általános szövegértési feladat: címek hozzárendelése összefüggő szöveghez.
25
90 perc
1.2 Szövegértési feladat felelet- választós teszttel.
25
1.3 Szövegértési feladat: információk kikeresése különböző szövegekből.
25
II. Nyelvvizsga feladatok - nyelvtani, lexikai ismeretek
2.1 Feleletválasztós nyelvtani teszt.
15
2.2 Összefüggő, hiányos szöveg kiegészítése megadott nyelvtani, illetve lexikai elemekkel.
15
III. Nyelvvizsga feladatok - fogalmazási készség, levélírás
Hivatalos vagy félhivatalos levél megírása megadott szempontok alapján.
45
30 perc
Német szóbeli vizsga
I. Nyelvvizsga feladatok - hallás utáni szövegértés
1.1 Általános szövegértés "igaz" és "hamis" állításokkal.
25
kb. 30 perc
1.2 A meghallgatott szöveg részleteinek megértése "igaz" , "hamis" állítások alapján.
25
1.3 Szelektív szövegértés "igaz" és "hamis" állítások alapján.
25
II.1. Nyelvvizsga feladatok - bemutatkozás
A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) rövid, bemelegítés formájú párbeszédet folytatnak egymással.
Nem értékelt!
II.2. Nyelvvizsga feladatok - prezentáció
A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázónak, majd legalább egy kérdésére válaszolnia is kell.
75
kb. 15 perc
II.3. Nyelvvizsga feladatok - véleménykifejtés
A vizsgázók az olvasott szöveg alapján kifejtik véleményüket egy adott témáról.
II.4. Nyelvvizsga feladatok - konszenzuskeresés
A vizsgázók megpróbálnak közösen megoldani egy feladatot.

Részletesen:

Írásbeli nyelvvizsga feladatok:

I. Írásbeli nyelvvizsga feladatok - olvasott szöveg értése - feleletválasztás, illetve párosítás

Három különböző feladat méri a részletes, teljes és a szelektív olvasási készséget:

1. rész: 5 rövid szöveget kell a megadott 10 cím egyikéhez rendelni a szöveg tartalma alapján

2. rész: Összefüggő szöveg feldolgozása feleletválasztásos kérdések segítségével: 3 lehetséges válasz közül kell a legmegfelelőbbet kiválasztani

3. rész: 10 állításhoz kell a vele tartalmilag összefüggő hirdetést megkeresni, 12 közül választhat a vizsgázó.

A három feladatban összesen 20 kérdés van.

Az olvasott szöveg értése a globális, komplex, illetve szelektív szövegértést vizsgálja.

Pontérték: 75 pont

II. Írásbeli nyelvvizsga feladatok - nyelvtani, lexikai ismeretek - Feleletválasztás és behelyettesítés

1. rész: Tízelemes feleletválasztós teszt. Olvasott, "hiányos" szövegbe kell 10 szót (kifejezést) behelyettesíteni, 3 lehetőség (a, b és c) közül. A feladatra 15 pontot lehet kapni.

2. rész: Egy úgy nevezett "hiányos" szöveget kell kiegészíteni. A szöveghez a mellékelt listában található 15 szóból kell jó megoldásként 10-et kiválasztani és behelyettesíteni úgy, hogy egy szó csak egyszer szerepeljen. Ez a feladat is 15 pontot ér.

Pontérték: 30 pont
Időtartam: Együttesen 90 perc áll a vizsgázó rendelkezésére az I. és II. feladat (összesen 5 feladatrész) megoldására, melyet saját belátása szerint oszt be.

III. Írásbeli nyelvvizsga feladatok - levélírás - íráskészség

Levélírás megadott szempontok alapján

A vizsgázó 2 téma közül választhat, ezek közül egy levelet kell megírnia. A hivatalos vagy félhivatalos stílusú (előfordulhat, hogy két hivatalos jellegű téma közül kell választania!) levelet legalább 3 (ebből 2 megadott) szempont alapján kell megfogalmaznia.

A feladat információkérést, szolgáltatással kapcsolatos panaszt illetve véleménykifejtést tartalmazhat, ezt az adott szempontok szerint - a feladatnak megfelelő levél formájában - kell megírni.

Az értékelésnél figyelembe veszik, hogy a levél megfelelt-e az irányítási szempontoknak, formailag megfelelő-e a levél, valamint, hogy a vizsgázó képes-e világosan, megfelelő szókincshasználattal, koherens, nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni.

Szavak száma: 150-200 szó

Pontérték: 45 pont
Időtartam: 30 perc.

A német írásbeli részen összesen 150 pont szerezhető.
Az írásbeli rész időtartama maximum 2 óra (120 perc).

Szóbeli nyelvvizsga feladatok:

I. Szóbeli nyelvvizsga feladatok - hallott szöveg értése - igaz - hamis állítások, illetve feleletválasztás

A vizsgázók három különböző szöveget hallgatnak meg. Az első rész a globális értést, a második a részletekre kiterjedő értést, a harmadik a szelektív értést méri. Az egyes szövegrészek meghallgatása előtt 30 vagy 60 másodperc áll rendelkezésre a szövegértést ellenőrző kérdések áttekintésére. Minden szöveg csak egyszer hangzik el. összesen 20 állításról kell eldönteni, hogy "igaz" vagy "hamis". A vizsgázó "plusz" vagy "-" jelet ír melléjük. A magnóhallgatás után néhány percce van, hogy válaszait a válaszlapra is átvezesse.

A hallgatott szöveg értése a globális, komplex, illetve szelektív hallás utáni értést vizsgálja.

Pontérték: 75 pont
Időtartam: Maximum 30 perc.

II. Szóbeli nyelvvizsga feladatok - A beszédkészség vizsga 4 részből áll (ebből 3 rész értékelt):

A beszédkészség mérése előtt 20 perces felkészülés van, ahol a vizsgázók megkapják a 3 szóbeli feladatot és felkészülnek ezek teljesítésére. A vizsgázók kettesével mennek be a szóbeli bizottsághoz (az utolsó párnál, páratlan számú vizsgázó esetén 3 fő is lehet egyszerre bent!). Az alábbi időkeret egy vizsgázó beszédre fordítható idejét jelöli.

Bevezető rész: Kapcsolatfelvétel (kb. 0.5-1 perc/ vizsgázó)

Ennél a résznél a vizsgázóknak lehetőségük van, hogy megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Ezt a részt teljes mértékben a vizsgázók alakítják, nincsenek számukra előre megadott témák. A beszélgetés során a vizsgázók megszokják a vizsgáztatók és egymás hangját (ez könnyíti a szövegértést), és leküzdik a kezdeti - esetleges - feszültségüket. Ez a rész nem értékelt!

1. rész: Prezentáció (kb. 2.5 perc/vizsgázó)

A beszédkészség vizsga első részében egy választott témát röviden be kell mutatni a beszélgetőpartnernek. A prezentáció után a másik vizsgázó (beszélgetőpartner) által feltett kérdésekre is válaszolni kell.

2. rész: Vita / Véleménykifejtés (kb. 2.5 perc/vizsgázó)

A vizsgázók a felkészülés során rövid nyomtatott szöveget (többnyire újságcikket) kapnak, melyet el kell olvasniuk.

A vizsgázónak a szöveg (vagy a szövegek) témája alapján kell a vizsga során beszélgetniük. A vizsgázó röviden összefoglalja a szöveget, az érdekes részeket, aspektusokat (vizsgázóként nagyjából 1 perc).

Ezután a vizsgázók rövid beszélgetése során elmondják saját tapasztalataikat, gondolataikat akár megoldási javaslataikat a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon ("Cseréljék" ki érveiket és vállalkozzanak az egyes érvek megvitatására).

3. rész: Problémamegoldás / Konszenzuskeresés (kb. 2.5 perc/vizsgázó)

A vizsgázóknak közösen kell megtervezniük valamit. Csak a szituáció adott (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei a vizsgázókra vannak bízva. át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket, javaslataikat és tanácsaikat.

A beszédkészség mérése vizsgarészen 75 pont szerezhető.

A német szóbeli részen összesen 150 pont szerezhető.

TELC nyelvvizsga - Szóbeli témakörök (német középfokú)

1. Person
5. Tägliches Leben
9. Geschäfte, Handel und Konsum
13. Freizeit und Unterhaltung
2. Menschlicher Körper, Gesundheit und Körperpflege
6. Essen und Trinken
10. Dienstleistungen
14. Medien und moderne Informationstechniken
3. Wohnen
7. Erziehung, Ausbildung und Lernen
11. Natur und Umwelt
15. Gesellschaft, Staat, internationale Organisationen
4. Orte
8. Arbeit, Beruf
12. Reisen und Verkehr
16. Beziehungen zu anderen Menschen und Kulturen

TELC nyelvvizsga - Megfelelés (német középfokú)

A német írásbeli vizsgarészen összesen 150 pont szerezhető.

A német szóbeli vizsgarészen összesen 150 pont szerezhető.

Akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó külön-külön eléri a 60%-ot (90 pontot) az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen is. Csak ezt követően összesítik a pontszámokat, így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 300 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Sikertelen komplex vizsga esetén nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt is kaphat a vizsgázó (írásbeli vagy szóbeli), amennyiben a szóbeli vizsgarészen vagy az írásbeli vizsgarészen külön-külön eléri a legalább 60%-os teljesítményt.

TELC nyelvvizsga - Vizsgadíj (német középfokú)

Vizsgaszint
Szóbeli vizsgadíj
('A' típusú)
Írásbeli vizsgadíj
('B' típusú)
Komplex vizsgadíj
('C' típusú)

Német középfokú (B2)

20.000 Ft
20.000 Ft
29.000 Ft

TELC nyelvvizsga - Nyelvvizsga mintafeladatok (német középfokú)

Német középfokú TELC nyelvvizsga írásbeli mintafeladat (hivatalos oldal)

Német középfokú TELC nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 1.)

Német középfokú TELC nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 2.)

Német középfokú TELC nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 3.)