Bejelentkezés
ONLINENEMET.FREEBASE.HU

FREEBASE

tárhely

Info

ONLINENEMET.FREEBASE.HU
/nyelvvizsgak/nemet-felsofoku/telc/telc.html

Német felsőfokú,TELC nyelvvizsga - Online német

Ingyen webtárhely szolgáltatás, segítségével weboldalát elérhetövé teheti az interneten. Szolgáltatásunk magánszemélyek és jogi személyek számára egyaránt hozzáférhetö, a regisztráció csupán pár percet vesz igénybe. A nálunk tárolt oldalak a regisztráció pillanatától kezdve reklámmentesek, nem kell emelt díjas smst küldeni, vagy éves díjat fizetni a reklámcsík eltüntetéséért, mivel nálunk nincs semmilyen reklámcsík vagy felugró reklám ablak. Minden regisztrált felhasználó webtárhelyet kap, melyel szabadon gazdálkodhat, nincs fájl típus vagy fájl méret korlátozás a szerveren. PHP scripteket biztonsági okokból nem lehet futtatni a szerveren.

Legújabb twittek

Kitöröltem a képeim és videóim felét, de még most is azt írja nincs elég tárhely. At this point már arcon is baszhatom magam.

RT @NagyLuca13: Beszelnek itt az embik az approl h milyen szar. Kozben en le sem tudom tolteni tarhely hianyaban. :/#xfaktorhu

Beszelnek itt az embik az approl h milyen szar. Kozben en le sem tudom tolteni tarhely hianyaban. :/#xfaktorhu

Megtaláltam az eddig hiányolt fotóimat a TÁRHELY KUKÁJÁBAN!!! Lövésem sincs, hogy a ...cibe került oda 700 valahány… https://t.co/E2Yw7OWOZI

@thisis_khaleesi még az iPhone tárhely optimalizálását válaszd ki, aztán elvileg elkezdi a szinkronizálást

Jövőhéten végre átesik a Pro az újrapasztázáson. A következő, amit meglépek, egy 2 TB-os SSHD lesz. Nem csak a tárh… https://t.co/2uBS1bAslL

Új: Még egyszer a WordPress biztonságosságáról https://t.co/DamzAZC1lo #fb

Tudna valaki FTP-ben segíteni? A tárhely létre van hozva, a port a tűzfalon is és a routeren is ki van nyitva. De h… https://t.co/5vl91bDRtb

Keresés

TELC nyelvvizsga - Nyelvvizsga feladatok (német felsőfokú)

A C1 szint Magyarországon a felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsga során nem lehet szótárt használni. A vizsgán ceruzával kell írni. A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli során szünet van.

Nyelvvizsga rész

Nyelvvizsga feladatok által mért készségek

Nyelvvizsga feladatok leírása

Nyelvvizsga feladatok, kérdések száma

Nyelvvizsga feladatok max. pontszáma

Nyelvvizsga feladatok max teljesítési ideje

Német írásbeli vizsga
I. Nyelvvizsga feladatok - olvasott szöveg értése
1.1 Szöveg rekonstrukciója: mondatokkal történő kiegészítése
6 + 2 kakukktojás
24
100 perc
1.2 Szelektív szövegértési feladat párosítással
10
20
1.3 Komplex szövegértési feladat: helyes válaszok kikeresése különböző szövegekből, igaz/ hamis/a válasz nem szerepel lehetséges válaszokkal
8
16
1.4a Globális szövegértési feladat: a legjobb összefoglaló kiválasztása
1 + 3 variáció
12
1.4b Szókincs mérése: körbeírt jelentés alapján szavak kikeresése a szövegből
20
20
1.5 Hibakeresési feladat
22
22
II. Nyelvvizsga feladatok - fogalmazási készség, levélírás
2.1 Kötelező feladat: meghatározott témából fogalmazás írása
1
40
60 perc
2.2 Választható feladat: 1 levél megírás 4 lehetőség közül
1
32
Szünet
-
-
-
-
15 perc
Német írásbeli vizsga
III. Nyelvvizsga feladatok -hallás utáni szövegértés
3.1a Globális szövegértési feladat feleletválasztással
8
8
kb. 55 perc
3.1b Globális szövegértési feladat párosítással
8+ 2 kakukktojás
24
3.2. Komplex szövegértési feladat hallott szavak behelyettesítéssel
10
20
3.3 Jegyzetelés
1(a-d)
20
Német szóbeli vizsga
1.1. Nyelvvizsga feladatok - interjú a vizsgázók között
A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak. Ha ismerik egymást, kölcsönösen bemutatják a másikat, ha nem ismerik vizsgázótársukat, bemutatkoznak. Ezt követően egy kapott témával kapcsolatban tesznek fel kérdéseket vizsgázó társuknak.
-
15
Kb. 16 perc/2 vizsgázó
1.2. Nyelvvizsga feladatok - prezentáció
A prezentáció során a vizsgázónak két téma közül kell egyet választania, azt másfél percben előadnia. Vizsgázótársa ezt követően kérdéseket tesz fel neki.
-
21
1.3. Nyelvvizsga feladatok - véleménykifejtés
A vizsgázók egy kapott mondat alapján kifejtik véleményüket az adott témáról.
-
21
1.4. Nyelvvizsga feladatok - összefoglalás
A vizsgázó a vizsgáztató felszólítására maximum fél percben összefoglalja a vizsgázótársa által elmondottakat.
-
15

Részletesen

Írásbeli nyelvvizsga feladatok:

I. Írásbeli nyelvvizsga feladatok - olvasott szöveg értése -kiegészítés, párosítás, igaz/hamis állítások, hibakeresés, összefoglaló kiválasztása)

Öt különböző feladat méri a részleges, teljes és a szelektív olvasási, illetve nyelvhasználati készséget:

1. rész: szöveg kiegészítése: egy szöveghez adott nyolc mondat, melyekből hat mondatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további két mondat kakukktojás.

2. rész: összefüggő szöveg feldolgozása párosítás segítségével: 10 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik.

3. rész: 8 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis, vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben.

4a. rész: Egy hosszú szövegnek négy lehetséges összefoglalóját adják meg, azt az összefoglalót (a-d) kell kiválasztani, ami legpontosabban visszaadja a szöveg tartalmát

4b. rész: Szókincs vizsgálata: egy szöveg alapján 20 helyre kell körülírt jelentések alapján a szövegből a megfelelő szót megtalálni, és a válaszlapra írni. Könnyítésként a szöveget 13 bekezdésre bontják, csoportonként megadják, hogy a következő 8-9 szó melyik bekezdésben található. Ez a szöveg azonos a 4/a feladat szövegével.

5. rész: Hibakeresési feladat: Egy huszonkét soros szöveg minden sorát elemezni kell, megállapítva, hogy az nyelvtanilag helyes vagy helytelen-e. A helytelen mondatban ki kell javítani a hibát és a helyes megoldást a válaszlapra írni. A helyes mondatokat pipával kell jelölni a válaszlapon.

Pontérték: 114 pont

Időtartam: 100 perc

II. Írásbeli nyelvvizsga feladatok - íráskészség

Levélírás megadott szempontok alapján. A vizsgázó két levelet ír:

1. Kötelező: központilag kiválasztott fogalmazási feladat. A téma bármi lehet. Szavak száma: minimum 200 szó.

2. Választható: a vizsgázó 4 téma közül választhat; 3 szempont alapján hivatalos vagy baráti stílusú levelet kell írnia (előfordulhat, hogy két hivatalos jellegű téma közül kell választani). Az értékelésnél azt veszik figyelembe, hogy a vizsgázó megfelelt-e az irányított szempontoknak, valamint, hogy képes-e világosan, megfelelő szókincshasználattal, koherens, nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni. Szavak száma: minimum 150 szó.

Pontérték: 72 pont

Időtartam: 60 perc

III. Írásbeli nyelvvizsga feladatok - hallott szöveg értése (párosítás, feleletválasztás, jegyzetelés, illetve szöveg kiegészítése)

A Hallott szöveg értése a globális, komplex, illetve szelektív hallás utáni értést vizsgálja.

A vizsgázók három különböző szöveget hallgatnak meg. Az első rész a globális értést, a második a részletekre kiterjedő értést, a harmadik a szelektív értést méri. Az egyes szövegrészek meghallgatása előtt 30-60 másodperc áll rendelkezésre a szövegértést ellenőrző kérdések áttekintésére. Az első szöveget kétszer lehet meghallgatni, azonban minden hallgatás során más - más feladatra kell válaszolni.

1a. rész: Feleletválasztási feladat: egy szöveg alapján első halásra 8 állításnál kell kiválasztani három lehetséges válasz közül a helyeset.

1b. rész: Ugyanannál a szövegnél másodszori hallásra kell 10 állítást 8 beszélővel párosítani, itt két kakukktojás is van.

2. rész: Egy hallott szöveg alapján 10 mondatban kell a kipontozott részre megfelelő szót/szavakat helyettesíteni. A szavakat a vizsgázónak kell kitalálnia. Egy helyre nem lehet négy szónál többet írni.

3. rész: Jegyzetelési feladat: egy előadás tartalmát meghallgatva, bizonyos kérdésekre kell jegyzetelés útján válaszolni: a kérdések a feladatlapon vannak, a válaszokat a kérdések mellé kell írni. Nem kell teljes mondatot írni, lehet évszámot, mondatrészt, illetve egy-egy oda illő kulcsszót írni.

Pontérték: 72 pont
Időtartam: maximum 55 perc

Az írásbeli részen összesen 258 pont szerezhető.
Az írásbeli rész időtartama kicsit több mint 3.5 óra (215 perc) + 15 perc szünet

Szóbeli vizsga feladatok:

A szóbelire az írásbelivel azonos napon, délután kerül sor. A vizsgázókat Magyarországon a előre megadott időpontra hívják be szóbelizni. A szóbeli beosztást e-mailben a vizsga előtt 2-3 nappal küldik el. A beosztáshoz képest - a szóbeli jellege miatt - előfordulhatnak kisebb csúszások. A beosztás automatikus, ettől eltérni csak egészségügyi nehézségek esetén, külön kérésre van mód. Az ilyen jellegű igényeket még a vizsga napja előtt, lehetőleg már a jelentkezéskor kell jelezni.

I. Szóbeli nyelvvizsga feladatok - interjú (kb. 1.5- 2 perc)

A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak, Ha ismerik egymást, kölcsönösen mutatják be a vizsgáztatónak partnerüket, ha nem ismerik vizsgázótársukat, bemutatkoznak. Ezt követően egy kapott témával kapcsolatban tesznek fel kérdéseket társuknak. A vizsgáztató a feladat végén feltehet még néhány kérdést.

II. Szóbeli nyelvvizsga feladatok - prezentáció (kb. 2.5- 3 perc)

Minden vizsgázónak a vizsgateremben kapott két téma közül egyet kell kifejtenie prezentáció formájában. Előre nem készülhet fel, nincs előre megadva a témakör. A prezentáció után a másik vizsgázó (beszélgetőpartner) által feltett kérdésekre kell válaszolnia.

III. Szóbeli nyelvvizsga feladatok - vita / véleménykifejtés (kb. 1.5- 2 perc)

A vizsgateremben a vizsgázók egy mondatot kapnak, ezzel kapcsolatban kell beszélgetniük egymással. A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek bele az egyes vélemények megvitatásába.

IV. Szóbeli nyelvvizsga feladatok - összefoglalás (kb. fél perc)

A vizsgázónak a vizsgáztató felszólítására maximum fél percben össze kell foglalnia a vizsgázótársa által elmondottakat. Ez a felszólítás a szóbeli vizsga mind a négy feladatánál előfordulhat, így még nagyobb figyelemmel kell kísérni a vizsgázótárs mondanivalóját.

A szóbeli vizsgán összesen 72 pont szerezhető.
A szóbeli vizsga időtartama maximum 16 perc (3 vizsgázó esetében 25 perc az időkeret.)

TELC nyelvvizsga - Szóbeli témakörök (német középfokú)

1. Person
5. Tägliches Leben
9. Geschäfte, Handel und Konsum
13. Freizeit und Unterhaltung
2. Menschlicher Körper, Gesundheit und Körperpflege
6. Essen und Trinken
10. Dienstleistungen
14. Medien und moderne Informationstechniken
3. Wohnen
7. Erziehung, Ausbildung und Lernen
11. Natur und Umwelt
15. Gesellschaft, Staat, internationale Organisationen
4. Orte
8. Arbeit, Beruf
12. Reisen und Verkehr
16. Beziehungen zu anderen Menschen und Kulturen

TELC nyelvvizsga - Megfelelés (német felsőfokú)

A vizsga abban az esetben sikeres, ha a vizsgázó külön-külön eléri a 60 %-ot mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán. Csak ebben az esetben kerülnek a pontszámok összesítésre, így kapja meg a vizsgázó a végleges összesített pontot, illetve százalékos eredményt. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap. Magyarországon jelenleg ezen a vizsgán nem lehet részbizonyítványt (írásbeli vagy szóbeli) szerezni.

TELC nyelvvizsga - Vizsgadíj (német felsőfokú)

Vizsgaszint
Szóbeli vizsgadíj
('A' típusú)
Írásbeli vizsgadíj
('B' típusú)
Komplex vizsgadíj
('C' típusú)
Német felsőfokú (C1)
22.000 Ft
22.000 Ft
32.000 Ft

TELC nyelvvizsga - Mintafeladatok (német felsőfokú)

Német felsőfokú TELC nyelvvizsga írásbeli mintafeladat (hivatalos oldal)

Német felsőfokú TELC nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 1.)

Német felsőfokú TELC nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 2.)

Német felsőfokú TELC nyelvvizsga hallgatásos mintafeladat (hivatalos oldal 3.)